Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Σε εξειδικευμένους τομείς

Εθνικό Κτηματολόγιο

Πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων πάνω σ’αυτά.Διαβάστε περισσότερα »

Αναδασμοί

Αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την τόνωση της γεωργικής παραγωγής.Διαβάστε περισσότερα »

Οδοποιία

Η βάση για ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, οι αναλυτικές μελέτες, και η γνώση απαιτήσεων της κατασκευής.Διαβάστε περισσότερα »

Ύδρευση - Αποχέτευση - Διευθέτηση χειμάρρων

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Τοπογραφία - GPS - GIS - Γεωδαισία - Χαρτογραφία - Δίκτυα

Η λεπτομερής γνώση του εδάφους και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε μεγάλου έργουΔιαβάστε περισσότερα »

Αποτυπώσεις ακριβείας για μνημεία, εργοτάξια, μετακινήσεις και παραμορφώσεις.

Πολεοδομία - Χωροταξία - Αναπλάσεις - Πράξεις εφαρμογής

Δασικοί Χάρτες